WeMove.NL
Home                                               
  
Het principe van een elektronische voetganger is zo innoverend dat de Wetgever dit (nog) niet heeft kunnen voorzien in de wegenverkeerswet. Er is geen wet die een "batterij aangedreven hulpmiddel voor voetgangers" expliciet toestaat in voetgangersgebieden en of op de openbare weg, evenmin een wet die het gebruik verbiedt.

Voor gebruik op de niet openbare weg (o.a. fabrieksterrein en privé grond) is uiteraard geen toestemming nodig.

De Europese Commissie besliste op 12-07-2002 dat Segway géén gemotoriseerd voertuig is (Directive 92/61/EEG) en daardoor geen type goedkeuring nodig heeft voor gebruik in voetgangersgebieden, noch voor enig ander type "motor voertuig" goedkeuring.

Het Europees Parlement schreef op 27-05-2003, bij monde van haar Commissie voorzitter voor Transport en Toerisme, onder de indruk te zijn van de Segway manoeuvreerbaarheid, de veiligheidsvoorzieningen en de positieve gevolgen die een groot Segway gebruik ongetwijfeld zal hebben op de verkeerssituaties en het milieu in veel steden.

De Europese Commissie voorzitter doet een formele oproep naar alle Europese lidstaten om het gebruik van Segway in alle voetgangersgebieden zo snel mogelijk te regulariseren.

Een betere aanbeveling voor Segway gebruik is nauwelijks denkbaar!

De Segway is (was) tot 31 december 2006 met 6 km. per uur en onder bepaalde voorwaarden toegelaten voor legaal gebruik op de openbare weg in Nederland! (zie: hier)

Echter, vanaf 1 januari 2007 is er i.v.m. de invoering van de nieuwe kentekenregistratie en daarmee samenhangende keuringseisen een gewijzigde situatie ontstaan. De vanaf 1 januari 2007 geldende voorwaarden zijn hier te lezen.

Wij verwachten op korte termijn een andere, nieuwe legale status. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit hier communiceren. Hou deze website dus in de gaten!

Legaliteit Segway komt er aan!!

Het ziet er naar uit dat we binnenkort ook in Nederland weer de straat op mogen. Kijk maar eens hier:

http://www.nosheadlines.nl/forum.php/list_messages/6214
en
http://www.brabantsdagblad.nl/bdbinnenland/article1218389.ece


Klik hier voor de laatste stand van zaken voor wat betreft de Segway wetgeving in Nederland.

Lees hier wat de politie er verder nog van vindt.

Lees hier hoe het er momenteel qua wetgeving voor staat (van 1 juli 2008)